Tomt med utsikt og strålingsfare til salgs

Like ved en høyspentledning vil Bergen Tomteselskap selge 14 eneboligtomter. Flere av dem ligger i magnetfelt som er sterkere enn anbefalte verdier. Kjøperne må selv ta risikoen.