- Ikke vesentlig mangel

Advokaten til Anticimex mener soppskadene i huset til Strømsnes ikke er en vesentlig mangel. Selskapet anker saken.