- NOKAS-advokat forsøkt avlyttet

I april i år skal det ha blitt oppdaget avlyttingsutstyr på kontoret til NOKAS-forsvarer Ellen Holager Andenæs.