Fedme kan være arvelig

Så er det slått fast. Årsaken til at noen aldri kan takke nei til mat, kan sitte i genene og være arvelig.