Jaktar på snusk i Forsvaret

Eks-sjef i Økokrim meiner Forsvaret har vore utsett for straffbare handlingar ved innkjøp av varer og tenester.