Lager rammer for samarbeid

– Konkret tilrettelegging fra skolens side er avgjørende for at foreldre skal ha reell innflytelse.