• KUTT ANDRE STEDER: - Det vi taper i form av reduserte eller forsinkete salgsinntekter, må kuttes tilsvarende andre steder i Forsvaret, sier Oddvard Nilsen. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Krohn Devold-refs koster 100 mill.