- Umulig å innføre restriksjoner på norsk våpeneksport

Det vil føre med seg store politiske kostnader å innføre restriksjoner på eksport av norske våpenkomponenter til USA, mener UD og våpenekspert.