Høyt spill om NOKAS-kilder

Dersom påtalemyndigheten i NOKAS-saken taper kampen om hemmelighold av inntil 14 kilder, må de velge mellom to onder. Enten må de avsløre sensitiv informasjon og kildenes navn, eller frikjenne de NOKAS-tiltalte.