112.000 kroner i mulkt for ikke å lufte Dagros

En jærbonde har fått en rekordmulkt på 112.000 kroner av Mattilsynet for manglende lufting og mosjonering av kalver.