Slipper å betale spillegjeld

Personer som har opparbeidet seg spillegjeld på nettet slipper å betale den selv. Det har Bankklagenemnda vedtatt med grunnlag i en over 100 år gammel lov.