18.500 barn venter på barnehageplass

Det er nå 18.500 barn som står i kø for å få barnehageplass. Dette ventes å synke til 12.100 ved årsskiftet, ifølge foreløpige tall fra Kunnskapsdepartementet.