Helsesjefar får refs - har for mange verv

Riksrevisjonen slår ned på Helsedepartementet for å ha plassert næringslivsleiarar med altfor mange «bein» i styra for helseforetaka.