Trekker på skuldrene av kongetabben

Portugals president Jorge Sampaio hengte seg ikke opp i kronprins Haakons omtale av Portugal som et middelhavsland.