Trekker tilbake forslag om å avvikle postmonopol

Regjeringen foreslo fredag å trekke tilbake vedtaket i Stortinget fra mars i fjor om å oppheve eneretten til Posten Norge til å formidle lukket adressert brevpost.