Vil gi innvandrerbarn førsterett i barnehagene

Innvandrerbarn må få stå først i barnehagekøen, og få gratisplass hvis foreldrenes økonomi er dårlig, mener Rita Kumar. Hun er oppnevnt av regjeringen for å gi råd om innvandring og integrering.