Møkkalukt piner pasientane

Til tider er møkkalukta på Førde sentralsjukehus så sterk at pasientane knapt greier å vere på behandlingsromma. No tar bøndene affære.