Reddet VG-opplaget

VG fikk hard kritikk for artiklene Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen, men satsingen har likevel gitt gevinst.