CIAs fangefly blir stortingssak

Et NATO-vedtak på tampen av regjeringsperioden til Stoltenberg I, kan ha åpnet for at CIAs hemmelige fangetransportfly har mellomlandet i Norge.