Syklistene jubler for krisepakken

Syklistene er begeistret for at regjeringen vil bruke en halv milliard kroner til gang- og sykkelveier i krisepakken. Også fra miljøorganisasjonene får regjeringen skryt.

  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Totalt skal 3,65 milliarder kroner brukes for å ruste opp vei— og jernbanenettet her i landet.

– Regjeringens satsing er en seier for syklister i Norge og for Syklistenes Landsforening (SLF), sier Rune Gjøs, generalsekretær i SLF. Foreningen overrakte mandag blomster til samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) for å vise sin begeistring.

Vei og elbil

Pengene til samferdselsformål er fordelt med 2,3 milliarder kroner til vei og 1,3 milliarder kroner til jernbanen. I tillegg er det satt av 50 millioner kroner til 5.000 nye ladestasjoner for elbiler.

Bortsett fra de 500 millionene til gang- og sykkelveier, skal veipengene brukes til legging av asfalt, vedlikehold og opprusting av ferjekaier, vedlikehold av bruer og tunneler og tiltak for bedre trafikksikkerhet.

200 millioner kroner er fordelt på åtte større veiprosjekter som dermed kan forseres.

– Bedre jernbane

Bevilgningen på 1,3 milliarder kroner til jernbanen skal gi et bedre og mer punktlig jernbanetilbud for folk og næringsliv rundt om i landet. Dessuten skal det få flere hender i arbeid raskt, lover regjeringen.

Pengene fordeler seg med vel 800 millioner kroner til drift og vedlikehold og 500 millioner kroner til investeringer.

Pengene til vedlikehold skal brukes på en rekke tiltak på alle jernbanestrekninger mens investeringene vil framskynde anleggsstart på flere strekninger. To prosjekter deler halvparten av investeringspengene. 120 millioner kroner går til prosjektet Gevingåsen tunnel mellom Hommelvik og Hell i Trøndelag, og samme beløp går til framskyndelse av prosjektet Barkåker – Tønsberg på Vestfoldbanen.

Skryt

Regjeringen får skryt fra flere miljøvernorganisasjoner for profilen på krisepakken.

Leder i Norsk Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, sier at pakken har en kjærkommen grønn profil.

–1,2 milliarder kroner til jernbane og 500 millioner kroner til gang- og sykkelveier gir satsingen innen samferdselssektoren en god profil, sier forbundslederen.

Miljøorganisasjonen Zero sier seg i en pressemelding svært godt fornøyd med at regjeringen satser på 5.000 nye ladepunkter for elbil.

Publisert:

Les mer om dette temaet