Rektor: – Misforstått begrep

– Mobbing er blitt et begrep som mange bruker feil. Vi legger en feil fortolking i begrepet, sier Kari Kvalheim, rektor ved Midtun skole i Bergen