Afrikanske land foreslår kompromiss

De afrikanske landene på klimamøtet i København er villige til å lempe på kravene om klimafinansiering fra rike land.