SVer og Frper inn i styret i Mållaget

Helge André Njåstad og Reza Rezaee er valgt inn som nye representanter i styret til Noregs Mållag.