Staten tilbyr bøndene 890 millioner mer

Staten tilbyr bøndene en samlet inntektsøkning på 890 millioner kroner. Prisveksten på norske jordbruksvarer kan med dette bli 2 prosent.