Ingen flygerstreik

Seks timer på overtid kom partene i Widerøe-konflikten frem til en løsning.