Truffet av 6000 tonn stein

Mellom 5000 og 6000 tonn stein fra fjellsiden bak skjøv hele boligblokken i Ålesund 6-7 meter forover, opplyser fylkesgeolog Einar Anda.