– Kvinner vil tape på AFP

Kvinner kommer dårligst ut med den nye AFP-ordningen, ifølge beregninger fra Nav.