Truer drikkevannet

Store nedbørsmengder som følge av klimaendringene vil høyst sannsynlig føre til mer forurenset drikkevann.