Terra-sjefen ble etterforsket

Toppsjefen i Terra Gruppen ble på midten av 1990-tallet etterforsket av Økokrim etter at Kredittilsynet avdekket «ulovlige og sterkt kritikkverdige handlinger».