- Kan ikke kjøpe seg fri

Barneombudet ønsker at større ansvar plasseres på de voksne.