Leverte utstyr til Guantánamo

Det norske teknologiselskapet DynaPel har levert video-overvåkingsutstyr til USAs fangeleir på Guantanamo-basen på Cuba.