- Ei rullebane er nok

Bjørgvin bispedømmeråd meiner at Bergen kommune bør avvisa tanken om ei rullebane nummer to på Flesland.