Rekordår for salmonella

Aldri har flere nordmenn blitt registrert syke på grunn av salmonellabakterier enn i 2008. De langt fleste blir smittet i utlandet.