Tusentalls dør av vanlig sesonginfluensa

En vanlig sesonginfluensa kan enkelte år ta flere tusen liv her i landet.