Arfan Bhatti løslates fra fengsel

Borgarting lagmannsrett har forkastet politiets anke og bestemt at Arfan Bhatti skal slippes ut av fengsel etter 1036 dager i varetekt.