Spor frå istida

Framfor Midtdalsbreen og Blåisen ved Finse er det lett å finna spor som brearmane har lagt etter seg når dei har sige framover: