Normans skatterevolusjon

Professor og tidligere Høyre-statsråd Victor D. Norman går inn for en total omlegging av skattesystemet. Forslaget er skatt på det du bruker, ikke det du tjener.