Vil ha lønnskamp mellom lærerne

NHO mener skolen bør lære av næringslivet og premiere de beste med høyere lønn for å få opp kvaliteten.