Skuffet over Moen-erstatning

Advokat John Christian Elden og privatetterforsker Tore Sandberg mener at oppreisningsbeløpet til Fritz Moens dødsbo er satt for lavt.

  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 14 år gammel

Boet ble mandag tilkjent 16 millioner kroner i oppreisning og erstatning fra staten.

Avgjørelsen er fattet av Justissekretariatene, et organ under Justisdepartementet.

Før han døde testamenterte Fritz Moen alt han ville få i erstatning til Conrad Svendsen Senter. Advokat John Christian Elden sier til NTB at han nå skal drøfte med styret i senteret om saken skal bringes inn for tingretten med sikte på å få en høyere erstatning.

– Halvert beløp

– Jeg ser at departementet har fulgt oss når det gjelder erstatningsbeløpet på 3 millioner kroner. Derimot har de nesten halvert oppreisningsbeløpet, sier Elden.

Han hadde fremmet et krav på totalt 28 millioner kroner i oppreisning og erstatning. Statsadvokaten i Sør-Trøndelag hadde innstilt på 23 millioner kroner. Resultatet ble 13 millioner kroner.

– Smålig

– Justissekretariatenes begrunnelse for å redusere beløpet så sterkt er at Fritz Moen døde før han ble frikjent for drapet på Torunn Finstad. De vil derfor ikke gi noe oppreisningsbeløp for dette justismordet. Det er helt urimelig at staten skal profittere på at Fritz Moen døde før han var frikjent i denne saken, sier advokat Elden.

– Det virker smålig av staten å velge den juridiske løsningen der de vil prøve å spare 12-17 millioner på justismordet som de selv er ansvarlig for. Her burde justisministeren – som er ansvarlig for vedtaket – utvist politisk klokskap og skåret gjennom slik at man gjorde opp for seg, sier advokat Elden.

Skuffet

– Det har vært stor usikkerhet med hensyn til størrelsen på erstatningen, så vi har ikke begynt noen diskusjon om bruken av midlene, sier direktør Rune Baardsen ved Conrad Svendsen Senteret for døve til NTB.

– Er dere skuffet over at beløpet er redusert?

– Jeg kan bare uttale meg på egne vegne, men personlig er jeg skuffet over at det ikke er tilkjent oppreisning i Torunn Finstad-saken. Det blir nå vårt styre som må vurder om vi skal ta ut stevning, sier Baardsen.

Han forteller at senteret hadde kontakt med Moen i mange år mens han satt i fengsel. De siste årene bodde Moen på senteret.

Misfornøyd

Privatetterforsker Tore Sandberg, som jobbet i mange år med å få Moen frikjent, er ikke fornøyd med erstatningen.

–16 millioner kroner er en historisk høy erstatning, men jeg forstår ikke hvorfor staten ikke går inn for det som statens egen representant, statsadvokaten, har foreslått, sier Sandberg til Aftenbladet.no

Han synes det er en nokså ufin begrunnelse at Moen var avgått ved døden før han ble frikjent for drapet.

– Per Liland ble tilkjent nesten 14 millioner kroner for feilaktig å ha blitt dømt for ett drap. Fritz Moen ble feilaktig dømt for to drap, og erstatningsutmålingen skjer 13 år senere enn Liland, sier han.

Publisert