Reinås villig til å gå

Hydros styre stiller sine plasser til disposisjon om bedriftsforsamlingen mener opsjonssaken ikke er håndtert på forsvarlig måte.