Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) satte for halvannet år siden ned utvalget som skal utmeisle Norges nye religionspolitikk. Ifølge Vårt Land ønsker utvalget å rydde plass til hijab, kors og andre religiøse symboler i det offentlige rom. Dermed kan det åpnes for at både politi og dommere få lov til å bære hijab, noe som ikke er tillatt i dag.

— Vi må tåle

— Vi må tåle å bli eksponert for andres religion, enten vi møter en imam i en sykehuskorridor eller politi med hijab, sier et medlem av utvalget til Vårt Land.

Et annet medlem bekrefter utvalgets holdning.

- Ikke som Frankrike

— Ut ifra diskusjonen i utvalget føler jeg meg helt sikker på at religiøse hodeplagg må kunne kombineres både med dommerkapper og politiuniformer, sier medlemmet.

Sturla Stålsett er tydelig på at Norge går i en annen retning enn Frankrike.