Du har rett til å få vite det dersom din mor eller far utsettes for vold på sykehjemmet

Det sier loven. Men Pårørendealliansen tror at det ikke alltid skjer.

Publisert Publisert

Foto: Christian Breidlid

Har pårørende rett til å bli informert hvis deres mor eller far utøver vold, går inn på andres rom eller er utagerende?

– Ja, sier forsker og helsejurist Anne Kjersti Befring. Nærmeste pårørende, som ektefelle, samboer eller barn, som hovedregel har rett til informasjon om helsetilstanden, helsehjelpen og omsorgen til pasienten.

– I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 4–2 a skal kommunen sørge for at det gis slik informasjon som pasient og bruker og nærmeste pårørende har rett til å motta etter pasient- og brukerrettighetsloven 1 § 3–2 og 3–3.

Det betyr ifølge Befring at nærmeste pårørende skal ha den informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta pasienten. Det vil omfatte utfordringer i helsetilbudet, pasientens atferd og om vedkommende utsettes for vold.

Sykepleierforbundet har gjennomført en undersøkelse for Aftenposten.

2705 sykepleiere svarte. Halvparten av dem har sett at pasienter på institusjon eller bofellesskap er blitt utsatt for vold fra andre beboere. Tallet kan være høyere, fordi 50 prosent av de spurte ikke jobber på sykehjem eller institusjon.

Store mørketall

– Normalt skal pårørende få vite det hvis en av deres blir utsatt for vold, trusler og utagering, men jeg tror det finnes store mørketall, sier Tor Engevik.

Han er fagleder ved et sykehjem og leder i Norsk sykepleierforbunds faggruppe for geriatri og demens.

– En av årsakene til manglende informasjon kan være at pårørende ikke alltid blir informert om at noe har skjedd på sykehjemmet kan være fordi pleierne vil skjerme pårørende som har det vondt nok fra før da deres pårørende er i en vanskelig situasjon.

Heller ikke leder i Pårørendealliansen, Anita Vatland tror det er automatikk i at pårørende alltid blir informert hvis noe skjer med slektninger på sykehjem.

– En del pårørende kan selv se på besøk at det er dårlig stemning mellom noen pasienter. Noan kan få høre det fra ansatte som de har god relasjon til.

Vatland sammenlikner sykehjemmene med barneskoler.

– Min erfaring er at informasjonen til pårørende ikke er den samme som foreldre får hvis noe skjer mellom barn. Det mangler nok kunnskap om at ansatte har plikt til å informere, og det er nok vanskelig å ta opp.

Foto: Terje Pedersen

Les også

Eldreminister Sylvi Listhaug om sykehjemsvolden: – Omfanget er sjokkerende

Aftenposten har snakket med sykepleiere som synes det er vanskelig å fortelle pårørende om episoder på sykehjem der flere beboere er involvert. En av grunnene til at det er vanskelig, er at de frykter bryter taushetsplikten om andre beboere.

Dette holder ikke, mener eldreminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Det er skremmende at taushetsplikten brukes som begrunnelse for ikke å varsle. Som pårørende bør du ha krav på å vite hva som skjer med dem du er glad i. Det overrasker meg at man ikke får vite hva som har skjedd, sier Listhaug.

Hun tror dagens pårørende forventer å få denne type informasjon. Også Listhaug sammenlikner sykehjem med skolen.

– Som mor får jeg vite hvis noe skjer med barna mine, både hvis de har gjort noe mot andre, eller hvis andre har gjort noe mot dem. Jeg får også vite hvem som er involvert. På samme måte må pårørende til sykehjemsbeboere få vite om moren eller faren deres blir utsatt for noe eller utsetter andre for noe.

Foto: Stenersen, Tor

Tor Engevik mener det er mange viktige grunner til å informere pårørende og dokumentere avvik.

– Ved å informere pårørende, både de som utagerer og de som blir utsatt for utagering, kan sykepleierne få nye opplysninger som kan være viktig kunnskap som sykepleier kan dra nytte av i pleie av pasientene. God nok og kompetent bemanning vi alltid kunne redusere utagering overfor denne sårbare pasientgruppen.

Publisert