Skriver om løgnaktige politikere

— Det er behov for å utvide løgnbegrepet i politikken til også å gjelde tilbakeholdelse av informasjon man vet har betydning for en sak, sier Eilert Jan Lohne.