Breivik ble angrepet på Utøya

En av AUF-erne i Kafebygget gikk til angrep på Breivik.