Sinte bønder blokkerer torsdag morgen samtlige av landets ni eggpakkerier i protest mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret.

Eggpakkerier i Levanger, Trondheim, Roan, Lena, Hå, Klepp, Stavanger, Ski og Rakkestad ble rammet av bøndenes vrede fra klokken 5 torsdag morgen.

— Det gjør vi for å vise at norsk mat ikke er en selvfølge, sier Jon Gisle Vikan, organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag til Adresseavisen.

Han står sammen med lokale bønder, traktorer og bannere og blokkerer eggpakkeriet på Heimdal så lenge som Norges Bondelag bestemmer.

Vikan er svært misfornøyd med tilbudet som bøndene har fått i landbruksoppgjøret, og med landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp).

— Vi er forbannet på Sylvi Listhaug, for å si det mildt, for det tilbudet hun ga oss i jordbruksforhandlingene, og vi er forbannet på måten hun argumenterer på, sier Vikan.

Han hevder at Listhaugs ord om at tilbudet gir økt matproduksjon for fremtiden, kun er bløff og hevder videre at tilbudet kun vil gagne noen få bønder.

Regjeringens tilbud til bøndene var en økning på 150 millioner kroner fra i fjor. Dette er kun ti prosent av det bøndene krever

— Kjøp inn egg torsdag formiddag, er rådet fra lederen i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke til dem som vil sikre seg eggerøre til 17. mai.