Romfolket må forlate tomten på Årvoll i Oslo i løpet av mandag. Å oppholde seg i leiren i Oslo er helseskadelig, mener bydelsoverlegen i Bydel Bjerke.

Etter å ha vært på befaring på tomten på Årvoll, besluttet bydel Bjerke sent mandag ettermiddag at tomten må stenges fordi det er helsefarlig å oppholde seg der. Det melder NTB.

Eieren av tomten, Årvoll Eiendom AS, fikk beskjed om at romfolket må flytte. Beskjeden var at romfolket må flytte så snart som mulig og i løpet av dagen.

Innkaller til møte

Mandag kveld kom også nyheten om at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) og justisminister Grete Faremo (Ap) innkaller til møte om romfolkets situasjon.

De vil forsikre seg om at politiet og sosiale tjenester håndhever regelverket riktig.

Statsrådene har kalt inn Arbeids— og velferdsdirektoratet, Utlendingsdirektoratetog Politidirektoratet til møtet tirsdag ettermiddag. Hensikten er å diskutere romfolkets situasjon, hvilket regelverk som gjelder og hvordan det skal håndheves.

Regjeringen vil forsikre seg om at håndhevende etater har forstått regelverket riktig, og at det praktiseres slik politikerne mener det skal praktiseres, får NTB opplyst av departementet.

Må ha reelt arbeidsforhold

Romfolk har rett til å komme til Norge, men da er det et grunnkrav om at de må være i stand til å forsørge seg selv, ifølge statssekretær Gina Lund.

— Gjennom mediene er det skapt et inntrykk av at mennesker som kommer til Norge fra andre land, har rettigheter til trygd og sosialhjelp uten å ha hatt et reelt arbeidsforhold bak seg. Det er ikke korrekt, sier Lund.