Også «grundig lobotomert» blir brukt om KS-lederne i den åpne Facebook-gruppen med 30.000 medlemmer, skriver Aftenposten. Og det er KS' forhandlingsleder Per Kristian Sundnes som får gjennomgå mest.

«Slikt må man vel regne med fra den kanten når KS stiller med en forhandlingsleder som er grundig lobotomert!!», skriver et av medlemmene i gruppen.

Sammenlignes med Quisling

En pensjonert rektor fra Vestlandet skriver i et innlegg at KS sin handlemåte i lærerkonflikten er «ein maktarroganse vi må attende til Quisling sine glansdagar for å finne maken til».

Hovedtyngden av innleggene bruker en mer diplomatisk tone enn de avisen har trukket fram her.

Psykologiprofessor og tidligere Aftenposten-spaltist Willy-Tore Mørch mener det er problematisk at lærere ikke har noen hemninger når de uttrykker seg i sosiale medier, og minner om at barn tar etter ordbruken til viktige voksenpersoner rundt seg.

— Lærere skal være forbilder

Styreleder Gunn-Marit Helgesen i KS sier alle har et ansvar for hvordan vi diskuterer.

— Lærerne skal jo også være forbilder for barna våre, og de er viktige i kampen mot mobbing, sier hun og minner om at skolene og KS har arbeidet mye de siste årene for å bekjempe nettmobbing.