I fjor foretok Arbeidstilsynet undersøkelser hos 128 skoler i 53 norske kommuner og måtte gi 80 prosent av skolene pålegg om utbedringer. I en lignende undersøkelse i 2009 fikk rundt hver femte skole pålegg, skriver Aftenposten.

— Uakseptabelt høy andel

Til tross for at antall tilsyn gikk ned fra 2009 til 2011, økte antall pålegg om utbedringer dramatisk, fra 45 i 2009 til over 250 i fjor.

— Våre tilsyn viser at en uakseptabelt høy andel som ikke kan dokumentere et forsvarlig inneklima i skolene. En kan ikke vente med å utbedre skader når vi vet at det kan gi alvorlige helseplager. Det er utfordrende å få kommunene til å forstå alvoret, sier prosjektleder Conny Bruun i Arbeidstilsynet.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunenes vedlikeholdsarbeid har sunket kraftig siden 2009. For tre år siden brukte kommunene 121 kroner per kvadratmeter til vedlikehold. I fjor var dette sunket til 81 kroner per kvadratmeter.

— Svært alvorlig

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) reagerer på tallene og mener det er svært alvorlig.

— Derfor har vi henvendt oss til myndighetene med spørsmål om det er mulig å innføre sanksjoner mot slike kommuner. Men det er vanskelig å få gehør fordi myndighetene ikke vil bryte inn i kommunenes selvstyre, sier Christopher Beckham i FUG.