Flere norske pasienter reiser allerede til Amsterdam for å hente medisinsk cannabis, men nå vil legen komme til dem. Psykiateren Simon Boerboom sier til VG at han har levert alle nødvendige søknader til norske myndigheter og planlegger å åpne en ambulerende praksis der han reiser til Norge hver 14. dag for å møte og behandle sine norske pasienter.

Boerboom har rundt ti norske pasienter som han behandler for posttraumatisk stresslidelse. Disse behandles blant annet med medisinsk cannabis.

— Det er en grusom lidelse hvor pasienten sjelden eller aldri får ro. For noen kan livet bli uutholdelig, de har en høy dødelighet, sier han.

Den nederlandske legen kan i Norge snart benytte den cannabisbaserte munnsprayen Sativex, som nå er godkjent for bruk i Norge, men han ønsker også å importere medisinsk cannabis selv.

Det er Statens Legemiddelverk skeptisk til.

— Regelverket rundt forskrivning av slike stoffer er svært strenge, og jeg vil tro at det vil være vanskelig å få de nødvendige tillatelser, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i legemiddelverket.