— Ansvaret for at politiet ikke var tidligere på Utøya ligger på alle nivåer, sa Gjørv under den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag.

Hun viste til at det ble begått individuelle feil blant de politifolkene som var operative 22. juli, blant annet ved at operasjonelle vedtak ikke ble fulgt og at manglende sambandsdisiplin førte til dårlig kommunikasjon under utrykningen til Utøya. Likevel ligger hovedansvaret i dårlig ledelse og kultur på et overordnet plan og manglende evne til å etterleve egne retningslinjer og vedtak, mener hun.

Dårlig bemanning

Gjentatte ganger pekte Gjørv også på at bemanningen i det ordinære politiet er dårligst når kriminalitetsbildet er som verst. Dette er nødvendigvis et ressursproblem, og dermed strekkes ansvaret helt til topps i justissektoren.

— Man har vært opptatt i Justisdepartementet av å øke årsverkene i politiet, men man har ikke vært så opptatt av å se hvor disse årsverkene har endt opp. Departementet har ikke hatt den oversikten og detaljoppfølgingen vi etterspør, sa Gjørv.

- Vil se endringsvilje

Hun lot seg ikke lure til å svare ja på spørsmål om regjeringen og embetsverket i realiteten visste om svakhetene under første dag av høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité startet tirsdag.

— Jeg er nå mer utålmodig etter å se tydelige tegn på endringsvilje og konkrete utviklingsplaner for å rette opp den sårbarheten som kommisjonen peker på, enn å etablere en enda tydeligere forståelse av ansvaret for at responsen 22. juli ble som den ble, sa Gjørv i sin innledning.

Hun pekte likevel på kommisjonens funn, som viser at de bakenforliggende problemene knytter seg til ledelse, samhandling og evne til å etterleve og realisere politiske og egne vedtak.